(Tillval) My Launch

Öppna en anpassad version av Internet Explorer, som låter användaren skapa en säker lista med Mina favoriter.

 

Tillvägagångssätt:

1. Tilldela My Launch till ett finger som FingerLaunch-post på sidan för hantering av FingerLaunch.
2. I läget FingerLaunch, dra med My Launch-fingret. Internet Explorer öppnas. I detta specifika IE-fönster kan du skapa och få åtkomst till en lista över säkra Mina favoriter-poster, precis som i ett vanligt IE-fönster.

 

(Tillval) My Launch