(Tillval) Fingertip Navigation

Spela musikfilerna i den tilldelade mappen.

 

Tillvägagångssätt:

1. Tilldela My Music till ett finger som FingerLaunch-post på sidan för hantering av FingerLaunch.
2. I läget FingerLaunch, dra med My Music-fingret. Din mediespelare börjar spela musiken i den tilldelade mappen.

 

(Tillval) My Music