Ändra ditt Windows-lösenord

Du kan ändra ditt Windows-lösenord. Detta lösenord används för Windows-inloggning med ditt fingeravtryck.

 

Användningsprocedurer:

1. Öppna System Settings och växla till sidan Computer Protection Management. Växla till fliken Windows logon.

       Acer Bio Protection snag 0045.zoom60 Ändra ditt Windows lösenord

2. Ange ditt befintliga lösenord i fältet Computer password (datorlösenord).
3. Ange ett nytt lösenord i fältet Enter new password (ange nytt lösenord).
4. Ange lösenordet igen i fältet Confirm password (bekräfta lösenord).
5. Klicka på OK för att uppdatera ditt lösenord.

 

OBS:

Ditt Windowslösenord kommer också att ändras. Nästa gång som du vill logga in till Windsows med ditt lösenord se till att använda det uppdaterade lösenordet. Om du byter ditt Windowslösenord i kontrollpanelen kommer det registrerade lösenordet i Computer Protection Management också att ändras.

 

Ändra ditt Windows-lösenord