(Tillval) My Launch

Du kan döpa om eller ta bort Mina favoriter i Internet Explorer som skapats med My Launch.

 

Tillvägagångssätt:

1. Om du vill döpa om en post klickar du på webbsidans länk eller högerklickar och väljer Rename (döp om).
2. För att ta bort en post högerklickar du på länken och väljer Delete (ta bort).

(Tillval) My Launch