(Tillval) Pre-Boot Authentication (PBA)

Här kan du ställa in PBA för att skydda din dator på BIOS-nivå.

 

Användningsprocedurer:

1. Öppna System Settings och växla till sidan Computer Protection Management. Växla till fliken PBA.

       Acer Bio Protection snag 0059.zoom60 (Tillval) Pre Boot Authentication (PBA)

2. Du aktiverar PBA genom att markera kryssrutan Enable (aktivera) PBA (Pre-Boot Authentication). Kryssrutorna ovanför de registrerade fingrarna aktiveras.
3. Om du inte har ställt in BIOS Supervisor Password och User Password, uppmanas du att ställa in dessa. Ange önskat lösenord och klicka på Next (Nästa).
4. Välj dina registrerade fingrar som ska användas för PBA genom att markera kryssrutorna ovanför fingrarna.
5. Klicka på OK eller Apply (Tillämpa) för att spara dina inställningar.

 

OBS:

     Varje användare kan bara tilldela upp till två fingrar för PBA.

 

6. Du raderar dina PBA-fingrar genom att avmarkera kryssrutorna.

 

OBS:

     Du kan inte avmarkera ditt sista PBA-finger om du har alternativet PBA aktiverat. Att ta bort PBA-fingeravtryck betyder INTE att det registrerade fingeravtrycket raderas.

 

7. Klicka på knappen Delete (radera) för att radera PBA-fingeravtryck för ALLA ANVÄNDARE på datorn, och PBA-funktionen inaktiveras automatiskt. Du uppmanas att ange BIOS Supervisor Password.
8. Markera kryssrutan Log on to Windows automatically after passing PBA (logga in automatiskt i Windows efter passerat PBA) om du vill låta systemet logga in automatiskt i Windows med samma fingeravtryck efter att ha passerat PBA under datoruppstart.

 

 

(Tillval) Pre-Boot Authentication (PBA)