FingerLaunch Management

Du kan hantera alla dina Acer FingerLaunch-poster i FingerLaunch Management.

 

Användningsprocedurer:

1. Öppna System Settings och växla till sidan FingerLaunch Management.

       Acer Bio Protection snag 0032.zoom60 FingerLaunch Management

 

FingerLaunch Management