Lägga till en ny Acer FingerLaunch-post

Det finns åtskilliga metoder för att tilldela en Acer FingerLaunch-post till ett finger.

Metod 1:

Användningsprocedurer:

1. Högerklicka på en tom ruta ovanför ett registrerat finger och välj Add (Lägg till).
2. Fönstret Add (Lägg till) visas. Välj bland befintliga Password Bank-poster eller bläddra efter en fil, genväg eller körbar fil.
3. Klicka på OK för att slutföra inställningen.

 

OBS:

Om du klickar på ett oregistrerat finger, uppmanas du att registrera fingeravtrycket. Du kan då välja mellan att starta registreringsprocessen eller annullera den.

 

Metod 2:

Användningsprocedurer:

1. Dra en befintlig post från Quick-Launch Area och släpp ner den på en tom ruta ovanför ett registrerat finger.

 

OBS:

1. De fördefinierade enskilda händelserna från snabbstartområdet kan inte modifieras eller läggas till av användare.
2. Ett finger är tillåtet att inhysa en Enskild händelsepsot för fingerstart. 

 

Metod 3:

Användningsprocedurer:

1. Dra en fil, genväg eller en körbar fil från ditt skrivbord eller Utforskaren och släpp ner den på en tom ruta ovanför ett registrerat finger.

 

OBS:

Om drag-och-släpp posten kommer från Enskild händelse Snabbstartområdet kommer den två tomma rutorna ovanpå fingret att avaktiveras.

Du kan inte dra en post till ett avregistrerat finger.

Lägga till en ny Acer FingerLaunch-post