Redigera en Acer FingerLaunch-post

Du kan modifiera en befintlig Acer FingerLaunch-post.

 

Modifiera en Acer FingerLaunch-post:

Användningsprocedurer:

1. Högerklicka på en ruta som är tilldelad en Acer FingerLaunchpost och välj Modify (Modifiera).
2. Fönstret Modify (Modifiera) visas. Välj bland befintliga Password Bank-poster eller bläddra efter en fil, genväg eller körbar fil.
3. Klicka på OK för att uppdatera inställningen.

 

Döpa om en Acer FingerLaunch-post:

Användningsprocedurer:

1. Högerklicka på en ruta som är tilldelad en Acer FingerLaunchpost eller en post i Quick – Launch Area och välj Rename (döp om).
2. Ange önskat namn och klicka på OK.

Redigera en Acer FingerLaunch-post