Fingerprint Management

Du kan registrera nya fingeravtryck och radera befintliga fingeravtryck på sidan Fingerprint Management.

 

Användningsprocedurer:

1. Öppna System Settings och växla till sidan Fingerprint Management.

       Acer Bio Protection snag 0024.zoom60 Fingerprint Management

Fingerprint Management