Ta bort ett registrerat fingeravtryck

Användningsprocedurer:

1. Öppna System Settings och växla till sidan Fingerprint Management.
2. Placera musmarkören på ett registrerat finger (markerat med en grön cirkel).

3.  En  Acer Bio Protection  img8 Ta bort ett registrerat fingeravtryck markör visas. Placera markören ovanpå fingret och klicka. Tryck på OK för att bekräfta.

       Acer Bio Protection  img9.zoom60 Ta bort ett registrerat fingeravtryck

4. Upprepa ovanstående process om du vill fortsätta att ta bort fler fingrar. Klicka på OK eller Apply (Tillämpa) för att spara dina inställningar när du är klar.

 

OBS:

När du raderar ett registrerat finger kommer alla Acer FingerLaunch poster som tilldelats till det fingret också att raderas. Om PBA är aktiverad kommer du inte att kunna radera det sista kvarvarande PBA fingret.

 

Ta bort ett registrerat fingeravtryck