General Settings

Sidan General Settings innehåller diverse inställningar för applikationen.

 

Användningsprocedurer:

1. Öppna System Settings och växla till sidan General Settings.

       Acer Bio Protection snag 0057.zoom60 General Settings

2. Markera kryssrutan Enable icon in System Tray (aktivera ikon i aktivitetsfältet) för att visa ikonen i aktivitetsfältet (aktiverat som standard). Avmarkera för att dölja ikonen.
3. Markera kryssrutan Enable authentication sound effects (aktivera autenticeringsljudeffekter) för att sätta på ljud under autenticering (aktiverat som standard). Avmarkera för att stänga av ljudet.
4. Markera kryssrutan Enable Password Bank (aktivera Password Bank) för att aktivera funktionen Password Bank. Avmarkera för att inaktivera den.

 

OBS:

När du stänger av Password Bank, inaktiveras kryssrutan Prompt me to save password (uppmana mig att spara lösenord). Password Bank uppmanar dig inte längre angående automatisl inloggning eller att spara lösenord.

 

5. Om du vill låta Password Bank fortsätta att uppmana om autenticering, kan du markera kryssrutan Enable auto-login for websites already registered with Password Bank (aktivera automatisk inloggning för webbplatser som redan är registrerade med Password Bank). Password Bank frågar fortfarande efter autenticering för automatisk inloggning när du återbesöker en registrerad webbplats/applikation.
6. Klicka på OK eller Apply (Tillämpa) för att spara dina inställningar.

 

General Settings