Backup

Funktionen Backup låter dig säkerhetskopiera dina befintliga Password Bank-poster.

 

Användningsprocedurer:

1. Öppna System Settings och växla till sidan Password Bank Management.
2. Klicka på knappen Backup (säkerhetskopering) i dialogrutan Backup.

       Acer Bio Protection snag 0061.zoom60 Backup

3. Bekräfta platsen för säkerhetskopieringen. Du kan bläddra till en plats genom att klicka på knappen .
4. Ange och bekräfta säkerhetskopieringslösenord.

 

OBS:

Detta lösenord används när du vill återställa denna säkerhetskopieringsfil längre fram. Det behöver inte vara samma som ditt Windows-lösenord.

 

5. Ange en lösenordsledtråd ifall du skulle glömt bort ditt lösenord när du vill återställa.
6. Klicka på OK för att slutföra säkerhetskopieringen.

 

Backup