Redigera en Password Bank-post

Döpa om en Password Bank-post:

Användningsprocedurer:

1. Öppna System Settings och växla till sidan Password Bank Management. Du ser en lista över alla de Password Bank-poster du har registrerat.
2. Högerklicka på en post och välj Rename (döp om), så kan du redigera namnet.

 

 

Modifiera en Password Bank-post:

Användningsprocedurer:

3. Öppna System Settings och växla till sidan Password Bank Management. Du ser en lista över alla de Password Bank-poster du har registrerat.
4. Högerklicka på en post och välj Content (innehåll). Dialogrutan Password Bank visas.
5. Du ser din kontoinformation, inklusive användarnamn och lösenordsfält för dennas Password Bank-post. Klicka på knappen Edit (redigera) för att redigera inmatningsfälten. Tryck på OK för att spara dina inställningar eller tryck på Cancel (avbryt) för att inte spara några ändringar.

 

OBS:

När du klickar på knappen Edit (redigera), visas ditt lösenord så att du kan redigera det. Fortsätt med försiktighet.

 

6. Tryck på knappen Launch (Starta) för att öppna webbplats/applikation för att testa om din kontoinformation är korrekt.

 

 

Redigera en Password Bank-post