Restore

Funktionen Restore låter dig återställa dina Password Bankposter som du säkerhetskopierade tidigare.

 

Användningsprocedurer:

1. Öppna System Settings och växla till sidan Password Bank Management.
2. Klicka på knappen Restore (återställ) i dialogrutan Restore.

       Acer Bio Protection snag 0062.zoom60 Restore

3. Bekräfta platsen för återställningsfilen. Du kan bläddra till platsen genom att klicka på knappen .
4. Ange säkerhetskopieringslösenordet i fältet Password (lösenord).
5. Om du glömt ditt lösenord klickar du på knappen Password hint (lösenordsledtråd) för att visa ledtråden.
6. Klicka på Restore (återställ) för att återställa.

 

Restore