Ta bort en Password Bank-post

Användningsprocedurer:

1. Öppna System Settings och växla till sidan Password Bank Management. Du ser en lista över alla de Password Bank-poster du har registrerat.        
2. Högerklicka på en post och välj Rename för att redigera.

3.    Klicka på OK eller Apply (Tillämpa) för att spara dina inställningar.

 

Ta bort en Password Bank-post