Reminder

Reminder är en snabbåtkomstfunktion som visar dina aktuella Acer FingerLaunch-inställningar. Du kan öppna posterna direkt, och du kan även få åtkomst till System Settings härifrån.

 

Användningsprocedurer:

1. Öppna Reminder med Acer FingerLaunch (om du inte vet hur man gör, se avsnittet Använda Acer Bio Protection – Acer FingerLaunch i detta dokument).

       Acer Bio Protection 049.zoom60 Reminder

2. Du kan direktstarta Acer FingerLaunch-poster genom att klicka på ikonerna ovanför fingrarna eller listan över poster till höger.
3. Klicka på knappen System Settings för att öppna System Settings.

 

Reminder