System Settings

System Settings är det centrala hanteringsverktyget som låter dig kontrollera beteendet föra funktioner i Acer Bio Protection. I detta avsnitt beskrivs hur du hanterar dina registrerade fingeravtryck, poster i Acer FingerLaunch, hur du redigerar inmatningar i Password Bank, finjusterar Acer FingerNav-justeringar och ställer in fingeravtryck för Pre-Boot Authentication (PBA).

 

Användningsprocedurer:

Du kan öppna fönstret System Settings från tre platser:

1. Klicka på ikonen i aktivitetsfältet och välj System Settings (systeminställningar).
2. Från Start/All Programs/Acer/Bio-Protection Fingerprint Solution/System Settings
(start-alla program-Acer-Bio-Protection Fingerprint Solution-systeminställningar).
3. Öppna Reminder och klicka på knappen System Settings (systeminställningar).

 

OBS:

Bortsett från alternativ 3, måste du utföra fingeravtrycksautenticering innan du kan öppna System Settings. Med System Settings öppet är alla poster på aktivitetsfältets ikonmeny inaktiverade, med undantag för About (om).

 

System Settings