(Tillval) FingerNav Management

Acer FingerNav låter dig växla mellan lägena FingerLaunch och FingerNav samt justerar inställningarna för FingerNav.

 

Användningsprocedurer:

1. Öppna System Settings och växla till sidan FingerNav Management.
2. Välj Switch to FingerNav Mode. Detta aktiverar alternativen nedan.

       Acer Bio Protection 048.zoom60 (Tillval) FingerNav Management

 

OBS:

Du kan även växla mellan lägena FingerLaunch och FingerNav från ikonen på aktivitetsfältet, eller genom att trycka på snabbtangenten. Snabbtangenten fungerar inte när System Settings är öppet.

 

3. Du kan justera känsligheten genom att justera spårlisten. Klicka på knappen Default (standard) för att återställa känslighetsinställningarna.
4. För att testa din känslighetsinställning klicka på Testknappen. Markören kommer att fokusera på listrutan till höger. Svep på din sensor för att testa skrollningen.

 

OBS:

Din känslighetsinställning tillämpas efter det att du tryckt på knappen Test.

 

5. Du modifierar snabbtangenten för växling mellan lägena FingerLaunch och FingerNav genom att välja din snabbtangentskombination längst ner på skärmen.

 

(Tillval) FingerNav Management