(Tillval) Fingertip Navigation

Med FingerLaunch kan du sätta igång musik genom att dra en enda gång med fingret. Du kan skapa en egen musikmapp här.

 

Tillvägagångssätt:

1. Sök efter mappen som innehåller dina musikfiler.
2. Klicka på “Assign now” (tilldela nu) för att öppna FingerLaunch. Sedan kan du dra ikonen My Music från Quick-Launch Area till ett finger.

 

(Tillval) My Music