Installation/avinstallation

Detta avsnitt visar installationsprocessen samt inställningen för den första användaren.

Installation/avinstallation