Installation

Du måste slutföra installationen innan du kan använda programmet. Följ de installationsinstruktionerna nedan.

 

Användningsprocedurer:

1. Sätt in Acer Bio Protection CD för att starta installationsprogrammet (om det inte startar automatiskt, dubbelklicka på Setup.exe på CD-skivan).

       

2. Följ instruktionerna som visas på skärmen för att slutföra installationen. Du uppmanas att starta om datorn när installationen är slutförd. Välj Restart the computer now (starta om datorn nu) och klicka på Finish (Slutför) för att slutföra installationen.

       

3. När datorn har startat om kan du se ikonen Acer Bio Protection i aktivitetsfältet. Klicka på ikonen och välj System Wizard. Välkomstskärmen för System Wizard visas. Fortsätt genom att klicka på Next (Nästa).

       Acer Bio Protection snag 0005 Installation  

4. Du kommer att uppmanas att ange ditt Windowslösenord. Om du redan har ett lösenord anger du bara det här och klickar på Nästa.

       Acer Bio Protection snag 0007.zoom60 Installation

       Om du inte har skapat något lösenord kommer du att bli ombedd att skapa et.

       Acer Bio Protection snag 0019.zoom60 Installation

 

OBS:

     Det lösenord du anger här blir ditt lösenord till Windows. Nästa gång du loggar in i Windows, kan du välja mellan att dra ditt fingeravtryck eller ange detta lösenord manuellt.

 

       Windows XP-användare kan välja om de vill använda välkomstskärm eller snabb användarväxling eller inte.

       

5. Nu uppmanas du att registrera ditt fingeravtryck. Klicka på ett blinkande finger för att registrera ditt fingeravtryck. Du kan registrera minst ett och högst tio 10 fingeravtryck. Följ instruktionerna på skärmen för att registrera fingeravtryck. För utförliga instruktioner om registrering av fingeravtryck, se avsnittet Managing Acer Bio Protection – Fingerprint Management i detta dokument.

       

       När du har registrerat ditt/dina fingeravtryck, klicka på Next (Nästa).

 

6. Efter fingeravtrycksregistreringsprocessen kommer du att bli tillfrågad att skapa PBA (Pre-Boot Authentication). Du kommer först att uppmanas att skapa BIOS Supervisor lösenord och användarlösenord. De används som säk
erhetskopierad verifieringsmetod mot PBA.

       

       Välj de fingrar du vill använda för PBA och klicka på Next (Nästa). För utförliga instruktioner om inställning av PBA, se avsnittet Managing Acer Bio Protection – Computer Protection Management i detta dokument.

 

OBS:

     Varje användare får välja högst två fingrar för PBA.

       

7. Klicka på Finish (Slutför) för att slutföra System Wizard. Grattis! Acer Bio Protection är nu redo att användas.

       

 

Installation